Vår bookingløsning er i ferd med å fases ut. Vi benytter i dag booking kun for Squash. Squashbooking vil fom uke 42 foregå kun ved selvbetjent manuell liste ved Squashbanen. 

Booking    - Les veiledningen under før du booker

Betingelser og fremgangsmåte ved booking av squashbane eller gruppetimer

 • Onlinebooking av gruppetimer kan kun benyttes av medlemmer. Squashbanen kan bookes også av ikke-medlemmer, men da kun for spill i betjent åpningstid.
 • Bookingen åpner kl. 2200, 4 dager før gruppetimen.
 • Reservasjoner kan gjennomføres inntil 30 min før oppstart.
 • Avbestilling av reserverte timer MÅ skje senest 2 timer før timens oppstart/reservert banetid.
 • Vi tar ikke imot reservasjoner eller avbestillinger per telefon eller e-mail.
 • Hvis du ikke har avbestilt innen fristen, og heller ikke benytter timen du har reservert(kvittert for oppmøte er ikke tilstrekkelig), vil du bli avkrevd et gebyr tilsvarende TT`s drop-in pris. Pr. i dag er denne kr. 120,-.
 • Hvis du har reservert plass må du møte opp senest 5 minutter før gruppetimen/baneleietiden starter. Ved for sent oppmøte vil plassen kunne benyttes av personer som ikke har reservert plass.

For gruppetimer

 • Drop-in kunder kan møte opp og benytte eventuelle ledige plasser. Drop-in kunder som ønsker å reservere plass til våre gruppetimer må gjøre dette gjennom et personlig oppmøte ved Trollheimen Treningssenter.
 • Ved oppmøte til gruppetime, må alle signere i påmeldingslisten for å bekrefte sitt oppmøte. Hvis dette ikke blir gjort vil det bli registert som manglende oppmøte til reservert time.

Avlysning av gruppetimer

 • Gruppetimer kan avlyses på dagen for timen, og senest 2 timer før opprinnelig oppstart hvis det er mindre enn 5 påmeldte. De som er allerede påmeldt får da beskjed pr. sms. Timen vil da på planen vises som oppfyllt.

For Squash

 • Oppmøte for bruk av Squashbanen bekreftes ved registrering i egen perm ved resepsjonen. Alle brukere av timen/banen skal føres inn i permen med fullt navn. Hvis oppmøteregistrering ikke blir gjort, vil dette bli registrert som manglende oppmøte.

Hvordan reservere gruppetime eller squashbane

 • For medlemmer: Ved første gangs pålogging, klikk først på "Hent passord". Skriv deretter inn ditt mobilnummer. Etter noen minutter får du tilsendt et passord via SMS og/eller epost. Passordet du har mottatt benytter du sammen med ditt mobilnummer hver gang du skal foreta en reservasjon. Husk å skille mellom små og store bokstaver, samt være klar over likheten mellom ulike bokstaver og tall (eks. bokstaven O og tallet null) når du skal skrive inn passordet.
  Ikke medlem: Du kan da ikke logge inn. Se mer info under "Squashbooking for ikke-medlemmer" under.
 • Gå til "Logg inn" og følg anvisningene.
 • Hvis du etter din reservasjon trykker knappen "Min side", kan du se hvilke timer/tidspunkt du har booket. Her kan du også endre passord hvis du ønsker det.
 • Når du er ferdig trykker du "Logg ut".
 • Skulle du ha noen spørsmål kan dere ta kontakt med oss på telefon: 90015174 eller 97086386.


Booking av gruppetime

 • Gruppetimene du kan reserve plass i er markert med en grønn knapp som viser ledige plasser og en hvit knapp som du trykker for å reservere.
 • Påfølgende uker finner du i nedtrekkfeltet over timeplanen.
 • Når du har reservert en time, byttes den hvite knappen i timeplanen ut med en "hake". Denne haken må du trykke på hvis du ønsker å avbestille.


Squashbooking for medlemmer

 • I det første nedtrekksfeltet velger du "Squash-medlem" eller "Squash-åpen" (betjent tid). Marker tidspunktene du ønsker.
 • Scroll ned i timeplanen og trykk "reserver". Du får deretter mulighet til å bekrefte din reservasjon (trykk reserver).


Squashbooking for ikke-medlemmer

 • Velg "Squash - åpen" i det første nedtrekksfeltet. Marker deretter tidspunktene du ønsker.
 • Trykk "reserver" under timeplanen.
 • Du må deretter registrere deg ved først å krysse av for "ikke medlem". Fyll så inn nødvendige opplysninger og trykk "gå videre".
 • Bekreft din reservasjon