Prisliste. fra 1 mai 2017

Trollheimen Treningssenter har hatt samme priser på våre avtalegiroabonnement helt siden nyttår 2012. For å kunne møte den prisøkning våre leverandører har hatt de siste 7 år, vil vi fra 1.mars 2020 endre prisene litt på noen abonnementer. Personer som er i bindingstid vil selvsagt ikke oppleve prisstigning før bindingstiden er over. 

For nytegning av 6 måneders bedriftsavtaler eller mer, så vil de nye prisene være gjeldende fra 1.januar 2020.


Fra 1.august 2019 så vil ikke klippekort og 12 mnd-abonnement som er forskuddsbetalt bli solgt for bruk ved TT-Halsa. De som tidligere har kjøpt disse alternativene og som har igjen klipp/tid, vil selvsagt kunne fortsette å bruke disse til utløpsdato.

Drop-in - kan kun benyttes i betjent åpningstid

kr. 150,-

Avtalegiroabonnement, ord. / student og senior

12 mnd binding - nøkkelkort er inkludert                                                                

kr. 369 / 309,- pr.mnd

Fom 1.3.20: kr. 389,- / 339,-

Avtalegiroabonnement, ord. / student og senior

INGEN BINDINGSTID - Tillegg nøkkelkort kr. 150,-                        

kr. 449 / 389,- pr.mnd

Fom 1.3.20: kr. 479,- / 419,-

1 måned 

Tillegg nøkkelkort kr. 150,-

kr. 539,-

Fom 1.3.20: 579,-

12 mnd abon, forskuddsbet. ord /stud og senior

Nøkkelkort er inkludert - Kun i salg for bruk ved TT-Surnadal

kr 4200,-/ 3500,-

Fom 1.3.20: kr. 4500,-/3900,-

Klippekort, 10 klipp

Nøkkelkort er inkludert - Kun i salg for bruk ved TT-Surnadal

kr. 1200,-

Fom 1.3.20: kr. 1350,-

Ungdomsabonnement, 13 tom. 14 år

Avtalegiromedlemsskap, 3 mnd binding

kr. 249,-

pr.mnd

Squash Junior, 7 tom. 12 år

Avtalegiromedlemsskap, 3 mnd binding

kr. 99,-

pr. mnd 

Ferie/Friperiode

Abonnement i forbindelse med jule-, påske- og sommerferie. Tidsrom og pris publiseres i forkant av feriene

Nøkkelkort

kr. 150,-

Treningsveiledning - 25 min

kr. 200,-

Treningsveiledning - 50 min

kr. 350,-

Treningsprogram - Tilpasset

kr. 390,-


Medlemsvilkår