Våre abonnementer

Avtalegiroabonnement, 12 mnd binding

 • Abonnementet inkluderer spesialtilpasset treningsprogram for de som ønsker dette. Du får inntil 1 treningsprogram inkludert i prisen i løpet av abonnementsperioden.
 • Abonnementet inkluderer 2 x 50 min med veiledning.
 • Betaling av dette abonnementet foregår ved at et månedsbeløp blir trukket fra din konto ca. den 20 i hver måned. Ved avtaleinngåelse betales det for resten av inneværende samt påfølgende kalendermåned. 
 • Abonnementet har 1 måneds oppsigelsestid etter endt bindingstid.

Avtalegiroabonnement, Uten binding

 • Det tilkommer tillegg hvis man ønsker eget treningsprogram eller veiledningtimer. Man kan forøvrig benytte et av våre "standardprogram".
 • Betaling av dette abonnementet foregår ved at et månedsbeløp blir trukket fra din konto ca. den 20 i hver måned. Ved avtaleinngåelse betales det for resten av inneværende samt påfølgende kalendermåned.
 • Abonnementet har 1 måneds oppsigelsestid.

12 mnd abonnement, forskuddsbetaling (Selges kun for bruk ved TT-Surnadal)

 • Abonnementet inkluderer et spesialtilpasset treningsprogram for de som ønsker dette. Du får et treningsprogram i løpet av abonnementperioden

 • Abonnementet inkluderer inntil 2 x 50 min veiledning.

1 måned

 • Månedsabonnement gjelder i 1 måned fra avtaleinngåelse.
 • Abonnementet inkluderer ikke veiledning eller treningsprogram.

1 uke

 • Dette alternativet gjelder i 7 dager, inkludert oppstartsdagen.
 • Abonnementet inkluderer ikke veiledning eller treningsprogram.

Ungdomsabonnement

 • Abonnementet gjelder for ungdom fra fylte 13 år og til dagen de fyller 15år.
 • Abonnementet har 3 måneders binding
 • En foresatt må alltid være til stede når ungdommen trener. Den foresatte må også ha medlemsskap. Ingen andre enn foresatte kan bli med som følge. Ungdommen får ikke eget nøkkelkort.
 • Abonnementet inkluderer fri bruk av alle tilbud ved senteret
 • En kort veiledningssamtale og veiledning for bruk av apparater er inkludert i abonnementet.
 • Abonnementet går automatisk over til studentabonnement ved fylte 15 år.
 • Betaling av dette abonnementet foregår ved at et månedsbeløp blir trukket fra din konto ca. den 20 i hver måned. Ved avtaleinngåelse betales det for resten av inneværende samt påfølgende kalendermåned.

Squash Junior

 • Abonnementet gjelder  fra fylte 7år, og til dagen de fyller 13år.
 • En foresatt må alltid være til stede når barnet trener. Den foresatte må også ha medlemsskap. Ingen andre en foresatte kan bli med som følge.
 • Abonnementet inkluderer kun bruk av Squashbanen, samt spinningsyklene som er plassert like utenfor squashbanen. Barnet kan ikke oppholde seg i X-fitsalen eller blant de øvrige styrke- og kondisjonsapparater.
 • Abonnementet går automatisk over til Ungdomsabonnement ved fylte 13 år.
 • Betaling av dette abonnementet foregår ved at et månedsbeløp blir trukket fra din konto ca. den 20 i hver måned. Ved avtaleinngåelse betales det for resten av inneværende samt påfølgende kalendermåned.

Drop-in 

 • Dette er enkelttreninger som må foregå i betjent åpningstid.
 • Drop-in kan benyttes til et besøk på senteret.
 • Drop-in inkluderer ikke veiledning eller treningsprogram.

Klippekort - 10 klipp 

 • Abonnementet inkluderer ikke veiledning eller treningsprogram.
 • Klippekort kan benyttes både i betjent og ubetjent åpningtid. Besøk må registreres hver gang ved bruk av kortet ved ytterdør, eller i resepsjon.
 • Klippekortet har varighet 12 mnd.

Abonnement for ferie og fritid

 • Abonnement som tilbys fastsatte perioder i forbindelse med jule-, påske og sommerferie
 • Abonnementene for ferieperioder blir publisert i forkant av feriene.
 • Løsning som kan benyttes for periode på inntil 1.uke

Abonnement for bedrifter, lag og organisasjoner

 • Det gis rabatter for grupper med 5 eller flere deltagere.
 • Ta kontakt for priser og øvrige vilkår.

Rabatterte abonnementer

 • Abonnementer med seniorrabatt gjelder for de som har passert 67år, eller som kan dokumentere førtidig pensjon.
 • Studenter må dokumentere status som student.