FOREBYGGENDE TILTAK VED TROLLHEIMEN TRENINGSSENTER

Vi har en forpliktelse overfor våre eksisterende kunder og lokalsamfunnet ellers. Forebyggende tiltak for å unngå smittespredning tar vi ved TT svært alvorlig, og vi skal strekke oss langt for at det skal være tryggest mulig å trene ved Trollheimen Treningssenter. 

Som tidligere vil det for alle også nå være mulig å tegne medlemskap hos oss, men pga Coronasituasjonen ser vi at vi inntil videre vil opprettholde de vilkårene om karantene som ble innført tidlig i desember 2020 mtp medlemskapsinngåelse.

Det ble da i samråd med kommuneoverlegen i Surnadal besluttet at alle som ikke er fastboende i Heim og Surnadal og som kommer hjem på besøk i forbindelse med ferier, helg eller andre anledninger må vente i 1 uke før de kan komme på trening hos våre senter. Etter en uke uten symptomer så kan man altså komme å trene. Dette vil gjelde uavhengig av hvor man studerer, arbeider eller har tilhold til daglig så lenge det ikke er i Surnadal og Heim.

Dropin tilbys ikke slik situasjonen nå er. Dette som mange andre tiltak midlertidig. 

Vi minner også om at det nå som tidligere ikke er tillatt for ikke-medlemmer å bli med medlemmer inn på trening i ubetjent åpningstid.

Vi oppfordrer også eksisterende medlemmer som i ulike sammenhenger har vært utenfor distrikt vårt til å ta en vurdering av hvorvidt en man bør ta noen dagers symptomfri pause. Håper dere alle har forståelse for at vi har innført disse tiltakene, og at dere bidrar til å holde TT tryggest mulig. Dette vil gjelde til annen beskjed blir gitt.Alternativet for deg som verdsetter kvalitet og kunnskap

2 treningssenter - Et i Halsa og et i Surnadal - Prisen for et - Tren på begge